24/4/2020: Παρουσίαση για το βιο-κοφινάκι στη Voria