Χορηγίες

Λογαριασμός Δωρεών

Υποστηρίζοντας τις δράσεις μας, υποστηρίζετε την επαγγελματική κατάρτιση και τη βιώσιμη απασχόληση απεξαρτημένων ατόμων

ΤΡΑΠΕΖΑΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΡΓΩ
IBAN:GR73 0172 2290 0052 2909 6332 691
BIC:PIRBGRAA