27/12/2020: Άρθρο για την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΡΓΩ και το βιο-κοφινάκι στο news247