23/04/2020: Παρουσίαση για την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΡΓΩ και το Βιο-κοφινάκι στο grtimes